Festiwal SEO – nasze podsumowanie

1. KATARZYNA BARANOWSKA – PO PIERWSZE… KLIENT!


Pierwsza prelegentka przedstawiła kilka oczywistych prawd związanych z kontaktem z klientem. Zwróciła uwagę, że wymagania w dobie kryzysu są znacznie większe niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu, a takie czynniki jak np. wzrost kosztów prowadzenia działalności czy inflacja powodują, że inwestowanie w biznes obarczone jest wysokim ryzykiem. Dlatego klient chce być profesjonalnie obsłużony. Ważne więc, by od pierwszego kontaktu prowadzić dobrą komunikację, przekazywać te informacje, których nasz odbiorca rzeczywiście oczekuje, niekoniecznie zaś wszystkie te, które chcielibyśmy mu przekazać. Prowadząca podkreśliła, że w partnerskiej relacji ważne jest przekonanie klienta, że otrzymuje od nas indywidualny, szyty na miarę, dedykowany plan działań, dopasowany ściśle do prowadzonego przezeń biznesu. Wyznaczając cele działań warto najpierw poznać potrzeby i oczekiwania naszego partnera, gdyż tym właśnie jest klient – sumą potrzeb i oczekiwań. Kluczowe jest wzbudzenie zaufania od pierwszego kontaktu oraz zbudowanie takiej relacji, by nasz kontrahent został z nami jak najdłużej.

 

2. MICHAŁ HEROK – NIE TWÓRZ OFERT, TWÓRZ STRATEGIE


Kolejny występujący przedstawił bardzo ciekawy pomysł. Najpierw zwrócił uwagę, że przygotowując oferty każdorazowo poświęcamy na nie znaczną ilość czasu, nie mając gwarancji czy potencjalny kontakt zostanie zamieniony na trwałą współpracę. Takie standardowe oferty są często bardzo ogólne i szablonowe, a w przypadkach gdy przykładamy się do nich sumiennie, klienci zwykle nie doceniają naszej pracy. Kontakt urywa się niejednokrotnie zaraz po przesłaniu oferty, co w efekcie skutkuje tym, że pracujemy za darmo.


Prowadzący wskazał, że w jego agencji rozwinęli koncepcję tworzenia ofert poprzez przygotowanie płatnych rozwiązań. W takiej nowej formule klient podpisuje umowę na stworzenie dedykowanej strategii marketingowej dla swojej witryny. W agencji poświęca się wtedy niezbędną ilość czasu, następnie przedstawia klientowi opracowaną koncepcję, on zaś podejmuje decyzję czy chce kontynuować współpracę. Taka forma ofertowania ma wiele zalet. Przede wszystkim czas poświęcony na przygotowanie strategii jest opłacony, od samego początku obie strony traktują się z szacunkiem, a finalny produkt jest dopasowany do oczekiwań i potrzeb zamawiającego. Ponadto klient aktywnie uczestniczy w komunikacji, nie musi wysyłać nigdzie kolejnych zapytań i otrzymuje pełne zaangażowanie ze strony agencji oraz kompletną informację zwrotną. Agencja zaś nie pracuje na wstępnym etapie za darmo. W efekcie okazało się, że liczba zdecydowanych na taką formę współpracy rośnie z każdym miesiącem. Po roku od rozpoczęcia programu, zainteresowanie płatnymi strategiami zwiększyło się o 400%, a połowa propozycji współpracy przełożyła się na kontynuację w postaci podpisanej umowy. Być może taki trend przyjmie się i rozpowszechni na rynku, i spowoduje, że podobnie jak w niektórych innych branżach, praca będzie opłacana od samego początku współpracy.


3. IZA WIŚNIEWSKA – WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM SEO W WIELKIEJ BRYTANII


Trzecia prelekcja z pierwszego bloku dotyczyła współpracy z klientem SEO w Wielkiej Brytanii. Wystąpiła z nią ją Izabela Wiśniewska, dyrektor zarządzający i Head of SEO z kreatywnej agencji marketingowej Creators Media w Birmingham. Autorka omówiła różnice, które dostrzega we współpracy z klientami w Polsce i w Anglii. Jako dominujący trend na Zachodzie wymieniła między innymi kompleksowe podejście do usługi bez rozróżniania na on page i off page SEO oraz brak sztywnego trzymania się ustalonej listy słów kluczowych. Celem SEO w GB jest sprzedaż, a nie wzrost pozycji sam w sobie.


Prelegentka nadmieniła, iż w Wielkiej Brytanii kładzie się szczególny nacisk na obsługę klienta i komunikację. Większe jest także znaczenie influencer marketingu, a strategia pracy nad projektem jest zgrana i zakłada ścisłą współpracę poszczególnych działów w firmie. Autorka zwróciła także uwagę na to, jak ważne jest, by klient aktywnie współpracował z agencją i był otwarty na podejmowanie działań po swojej stronie. W prezentacji omówiony został standardowy proces pracy nad projektem SEO w Wielkiej Brytanii. Autorka wymieniła tu podstawowe etapy, które przeważnie następują po sobie, zwracając przy tym uwagę na fakt, że nie ma jednej recepty na sukces w pozycjonowaniu i każdego klienta należy traktować indywidualnie. Ostatnim tematem poruszonym w prelekcji były aspekty link buildingu w Wielkiej Brytanii.

4. JAROSŁAW MISZCZAK – JAK POGODZIĆ ZE SOBĄ SEOWCA, ACCOUNTA I SPECJALISTĘ OD GOOGLE ADS?


Kolejny występujący na festiwalu SEO przekonywał, że bardzo istotna jest współpraca różnych osób i działów wewnątrz agencji. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie grup specjalistów odpowiedzialnych za działania, skupionych wokół klienta, zamiast indywidualnej komunikacji płynącej z poszczególnych działów SEO czy Google Ads. Ważna jest spójność komunikacji oraz koordynacja informacji zwrotnej, która jest bardziej kompletna, gdy wszyscy specjaliści są włączeni w projekt. Dużo sprawniej przebiega wtedy wymiana uwag, podejmowanie decyzji oraz przygotowanie informacji zwrotnej. Agencja to dla klienta jeden organizm, mniej interesują go poszczególne działy i komunikaty operacyjne, a najbardziej końcowy efekt synergii. W idealnej współpracy z klientem, opartej o partnerskie relacje, rozmawiamy bowiem o skalowalności biznesu i zwiększaniu dochodów klienta, nie zaś o technicznym wymiarze współpracy, gdyż tego, poza sporadycznymi sytuacjami, klient nie chce słuchać ani wiedzieć. Holistyczne podejście do tematu, włączenie wszystkich specjalistów w tworzenie komunikatu dla klienta pozwala przedstawić rozwiązanie najbardziej adekwatne do jego oczekiwań i potrzeb.

5. PAWEŁ SOKOŁOWSKI – JAK GOOGLE OCENIA TREŚCI I CZY WARTO SIĘ MARTWIĆ “HELPFUL CONTENT” UPDATE

Paweł Sokołowski, który jest współtwórcą Contadu oraz narzędzia Clusteric, podczas swojej prelekcji dokładnie wyjaśnił, jak wygląda analiza zapytania w wyszukiwarce Google. Omówił cały proces zrozumienia wyszukiwanego hasła, od kategoryzacji elementów z buforu zapytania, po przypisanie im pewnych wartości. W kontekście algorytmu „Helpful Content” wyjaśnił, że można używać AI nie do tworzenia treści, lecz jako elementu wspomagającego ten proces. Istotne jest zatem to, by tworzyć nowe informacje i szukać wiarygodnych linków zewnętrznych do nich oraz by monitorować sygnały behawioralne użytkowników.

6. PAWEŁ PAWLUK – AI AND I, CZYLI JAK ZBUDOWAĆ PRAWDZIWĄ RELACJĘ ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ?

Paweł Pawluk podjął się bardzo gorącego tematu w branży SEO, czyli sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawie zaprezentował możliwości, jakie daje AI w kontekście tworzonych grafik, filmów, ale i treści. Odpowiedział na często zadawane pytanie: czy AI może całkowicie zastąpić copywritera? Według prelegenta odpowiedź jest jedna: NIE, jednak sztuczna inteligencja pomaga zoptymalizować koszty oraz czas potrzebny na tworzenie contentu.

 

7. MILENA MAJCHRZAK – JAK UKRYĆ PRZED GOOGLE’M TREŚCI PISANE PRZEZ AI I CZY TO WAŻNE

Wystąpienie Mileny Majchrzak również dotyczyło sztucznej inteligencji, a w szczególności zagadnienia, czy Google może wykrywać, które treści były tworzone z pomocą AI. Okazuje się, że mogą istnieć algorytmy, które mogłyby to sprawdzać, jednak dla Google na chwilę obecną byłoby to nieopłacalne. Twórca treści może więc korzystać z AI, pamiętając jednak, że content ma być przyjazny dla użytkownika, a nie stworzony po to, by manipulować pozycjami w wyszukiwarce. Można się więc wspomagać sztuczną inteligencją, ale każdy stworzony tekst powinien być redagowany przez copywritera przed opublikowaniem.

8.  LORIN SANDULACHI – JAK ODNIEŚĆ SUKCES W CROSS BORDER SEO W UE. STWÓRZ EFEKTYWNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ W OBCYM JĘZYKU


Czwartą prelekcję drugiego bloku poprowadził Lorin Sandulachi, specjalista z zakresu contentu z hiszpańskiej agencji mediowej Sablicon Media. Prezentacja dotyczyła cross-border SEO w UE, pozycjonowania i tworzenia efektywnych stron internetowych w języku obcym. Prelegent wskazał przyczyny, dla których warto rozszerzyć obszar swojej pracy o zagraniczne rynki, a także wytłumaczył, jak to zrobić, by osiągnąć sukces. Wymienił kilka aspektów warunkujących powodzenie w cross-border SEO, takich jak wybór odpowiedniej niszy rynkowej i dobór słów kluczowych, skupienie na monetyzacji i korzystanie z platform afiliacyjnych z modelem Cost per Sale oraz zatrudnienie odpowiednich osób do pracy nad projektem, w tym przede wszystkim content writerów. Wskazał też na znaczenie weryfikacji ich pracy.

9. FILIP JANCZAK – JAK AFILIOWAĆ W E-COMMERCE Z SUKCESAMI?


Ostatnia prelekcja drugiego bloku dotyczyła marketingu afiliacyjnego w e-commerce. Przygotował i poprowadził ją Filip Janczak, współwłaściciel Creatos Media. Autor omówił przykłady niestandardowych kampanii marketingowych przeprowadzonych z sukcesem dla dużych marek zagranicą. Wymienił zalety marketingu afiliacyjnego, takie jak większy rozgłos dla marki, zwiększenie zasięgów, wzmocnienie PR i social media, a co za tym idzie, również zwiększenie ruchu i wzrost pozycji w wynikach wyszukiwania. Omówił kwestie dotyczące doboru partnerów marketingowych oraz typy współpracy w ramach afiliacji.

10. JAKUB LISIECKI – WYKORZYSTAJ MOC INSPECTION API ORAZ INDEXING API DLA LEPSZYCH REZULTATÓW INDEKSACJI W SERWISIE


Jakub Lisiecki to ekspert SEO od lat związany z firmą EACTIVE, w swoim wystąpieniu poruszył ważne zagadnienie, jakim jest indeksowanie nowych podstron w ramach serwisu. Autor na potrzeby prezentacji przeprowadził testy za pomocą API narzędzi dostępnych w GSC – Inspection API oraz Indexing API. Do tego celu użył nowego serwisu z 40 tysiącami podstron, oraz własnej metody do automatycznego indeksowania URL’i.
Przedstawione wyniki były bardzo zadowalające, ponieważ skuteczność tego rozwiązania wyniosła ~91%. Jakub podzielił się także kilkoma wskazówkami, jedną z nich był sposób na zwiększenie limitu dziennego Inspection API przy użyciu większej ilości kont.

11. MONIKA GOSZCZYCKA – 3W1 – CZYLI O MAKSYMALIZACJI POTENCJAŁU DZIAŁAŃ BRANDINGOWYCH, PR-OWYCH I SEO


Monika Goszczycka zajmuje się tworzeniem i analizą treści w Fabryce Marketingu, więc jak można było się spodziewać w prezentacji znalazło się mniej aspektów technicznych, choć jednocześnie zachowała ona dużą wartość dla widzów. Prelegentka przedstawiła holistyczne podejście do SEO, które zamyka się w stwierdzeniu „Pozycjonuj markę klienta, nie tylko jego stronę”.


Podstawowe założenia takiej strategii to bardzo mocne sprzężenie pracy specjalistów merytorycznych i technicznych. Do tego dochodzi szereg nie zawsze oczywistych (w branży SEO) działań, które jednak odnoszą zaskakująco pozytywne skutki – np. napisanie i wydanie e-booka.
Autorka przedstawiła case study z zagadnienia, a także zaprezentowała efekty całej kampanii – które zaintrygowały dużą część sali.

 

12. PAWEŁ GONTAREK – CORE UPDATE – PROBLEMEM JEST OFFSITE CZY CONTENT?


Swoje wystąpienie Paweł Gontarek rozpoczął od ważnej wskazówki – zgodnie z jego doświadczeniem natychmiastowe wdrażanie zmian po spadkach, które miały miejsce w wyniku aktualizacji algorytmu, nie jest dobrą praktyką. Lepiej odczekać 2-3 tygodnie, by zobaczyć wszystkie efekty update’u. Na potwierdzenie swoich słów podał dwa przykłady. Pierwszy z nich dotyczył aktualizacji Page Experience Update, drugi – Product Review Update.

Następnie płynnie przeszedł do meritum swojej prezentacji. Według Pawła w przypadku spadków problemem nie jest content, tylko offsite. W takiej sytuacji powinniśmy przyjrzeć się strukturze linka oraz jego otoczeniu, a także zwrócić uwagę na wdrożenie certyfikatu SSL na stronach linkujących, czy umiejscowienie anchorów.

Paweł wskazał również złe praktyki związane z link buildingiem, których należy unikać. Na tej liście znalazły się: fora dyskusyjne, katalogi stron, czy zaplecza i portale niskiej jakości.

13. SEBASTIAN HEYMANN – ILE TWOJEGO RUCHU Z SEO TO NIE SEO? ODKRYWAMY UKRYTE DANE W GSC


Jako ostatni wystąpił Sebastian Heymann. Tematem jego prezentacji było dobrze znane wszystkim SEOwcom Google Search Console. Narzędzie, jak przyznaje sam autor, dalekie jest od doskonałości, pozwala nam jednak uzyskać niezbędne dane, jeśli wiemy, jak poprawnie zdefiniować filtry.

Prelegent podzielił się wzorem na stworzony przez niego miernik, który według niego lepiej odzwierciedla efekty pracy nad pozycjonowaniem strony. Wzór na tzw. Absolutne SEO (!SEO!) wygląda następująco:  

(!SEO!) = Organic – Direct SEO

gdzie Direct SEO oznacza słowa związane z brandem, nazwy produktów i usług oraz wszystkie inne frazy, których wysokie wyniki wyszukiwania są naturalnym efektem dla pozycjonowanej strony.

Sebastian sprecyzował także, że ruch Direct SEO związany jest z liczbą kanałów marketingowych i może mieć pozytywny wpływ na współczynnik konwersji z wyników organicznych. Dane związane z ruchem Direct SEO możemy uzyskać tylko z GSC, jednak narzędzie nie pokazuje nam wszystkich wyświetleń i kliknięć z fraz. Uzyskujemy wyłącznie próbkę danych. Szerszą perspektywę na analizowane dane zapewni nam wzór, którym Sebastian podzielił się z uczestnikami Festiwalu SEO 2022.

Artykuł przygotował/a: Anna Błotnicka, Sylwia Głowacka, Angelika Heba, Grzegorz Marucha, Marcin Wiener.